Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – poate fi accesată aici: dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Preambul

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal a clienților noștri reprezintă un angajament fundamental pentru Veronic. De aceea, depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele clienților noștri în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum și cu legislația aplicabilă în România.

Prezenta politică detaliază modul în care compania noastră colectează, utilizează, transferă și protejează datele cu caracter personal ale clienților nosștri atunc când interacționează cu website-ul veronic.ro și cu serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza periodic prezenta politică în concordanță cu orice modificări apar în legislația specifică protecției datelor cu caracter personal sau orice alte cerințe legale. Tocmai de aceea, vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate. 

Detalii de contact ale operatorului

Denumirea comercială a operatorului este SC VERALY COM SRL, cu sediul social în Vânătorii Mici, strada Principală, numărul 79, județul Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J52/126/2006, cu Cod Unic de Înregistrare RO18463016 (în continuare ”Veronic”). 

Clienții Veronic pot transmite opiniile lor și pot furniza orice informații referitoare la prelucrarea datelor lor cu caracter personal la adresa de email: contact@veronic.ro sau prin poștă, la adresa sediului social menționată mai sus.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Veronic colectează datele cu caracter personal direct de la client. Așadar, Clientul are control asupra tipului de informații pe care le oferă. De exemplu, atunci când Clientul creează un cont pe website-ul veronic.ro, acesta transmite adresa de e-email și își setează o parolă. De asemenea, colectăm date și prin intermediul cookies și raportul de trafic al server-ului (de exemplu: adresa IP, locul și ora la care s-a făcut vizita, durata vizitei)

Atunci când Clientul plasează o comandă, acesta furnizează următoarele tipuri de informații: produsul ales, numele și prenumele, adresa la care se va face livrarea, numărul de telefon, selectează metoda de plată dorită, detalii legate de facturare. În cazul în care Clientul alege plata cu card bancar, acesta va fi redirecționat către furnizorul nostru de plăți Netopia Payments, unde îi vor fi solicitate informații legate de datele cardului bancar. 

Modul în care Netopia Payments prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi este detaliat aici: https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, după cum sunt detaliate în Regulamentul (UE) 2016/679. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm datele personale ale minorilor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Clienților Veronic sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • Crearea și administrarea contului creat pe website-ul Veronic.ro
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea, preluarea, expedierea și facturarea produselor comandate
 • Soluționarea solicitărilor de anulare a comenzii și a oricăror probleme referitoare la produsele comandate
 • Soluționarea retururilor conform legislației în vigoare
 • Rambursarea contravalorii produselor returnate conform legislației în vigoare
 • Asigurarea de suport și răspunsuri la întrebările Clienților referitoare la statusul comenzilor lor

Putem colecta și folosi datele transmise de Clienții noștri în scopuri de marketing. De exemplu, le putem transmite prin email/SMS/telefonic diverse mesaje ce pot conține informații generale sau tematice, produse similare sau complementare cu cele pe care aceștia le-au achiziționat deja sau promoții și alte oferte referitoare la anumite produse pe care Clienții le-au adăugat la Favorite. Pentru a putea pregăti acest tip de informații, vom folosi date care se referă la comportamentul de cumpărător (de exemplu: produsele vizualizate), respectând totodată drepturile și libertățile Clienților noștri. 

Comunicările de marketing sunt realizate în baza consimțământului prealabil primit din partea Clienților noștri. Aceștia își pot retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări folosind datele de contact menționate mai sus.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

Păstrarea datelor cu caracter personal ale Clienților noștri vor fi păstrate pe website-ul Veronic.ro atât timp cât contul acestora este activ. Putem șterge oricând anumite informații sau contul în baza unei solicitări primite din partea Clienților. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a păstra anumite informații ulterior inchiderii contului în situația în care legislația în vigoare sau interesele noastre legitime ne impun acest lucru.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

Putem transmite anumite date cu caracter personal ale Clienților noștri către următorii destinatari. Furnizarea informațiilor are loc în baza unui contract semnat între părți, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/79:

 • Partenerilor Veronic
 • Furnizorilor serviciilor de curierat
 • Furnizorilor serviciilor de plată
 • Furnizorilor de servicii IT.

În cazul în care legislația o impune, ne rezervăm dreptul de a furniza informații cu caracter personal către autoritățile române, în vederea apărării unui interes legitim.

Modalitatea în care protejăm securitatea datelor cu caracter personal

Implementăm măsuri organizatorice și tehnice adecvate standardelor industriei pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care le primim din partea Clienților noștri. În ciuda tuturor măsurilor pe care le luăm în protejarea datelor, atragem atenția Clienților noștri asupra faptului că transmiterea datelor prin intermediul internetului nu este complet sigură. Tocmai de aceea, nu vom fi considerați responsabili de vulnerabilitățile ce pot apărea în alte sisteme care sunt în afara controlului nostru. 

Drepturile Clienților Veronic

Clienții noștri pot solicita oricând accesul la datele lor cu caracter personal, precum și corectarea oricăror greșeli ce pot apărea în fișierele noastre sau vă puteți opune în privința prelucrării anumitor date. Pentru exercitarea drepturilor de care beneficiază, Clienții ne pot contacta folosind datele de contact menționate mai sus. Aceștia beneficiază de următoarele drepturi:

 • Identitate – cererile cu privire la confidențialitatea înregistrărilor ce includ date cu caracteer personal trebuie transmise de pe aceeași adresă care a fost folosită pentru crearea contului. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a face verificări suplimentare în privința identității Clienților noștri.
 • Onorarii – nu vom solicita taxe sau onorarii pentru exercitarea drepturilor pe care Clienții noștri le au în privința datelor cu caracter personal. În cazul în care solicitarea este nefondată, excesivă sau repetitivă, ne rezervăm dreptul de a percepe un onorariu rezonabil pentru soluționarea cererilor. Vom transmite detaliile despre acest onorariu către solicitant înainte de a soluționa cererea.
 • Termen de răspuns – vom răspunde la solicitările primite în maximum o lună. În cazul în care transmiterea unui răspuns este extrem de complicată sau dacă am primit mai multe solicitări de la același Client, ne rezervăm dreptul de a extinde termenul de răspuns.
 • Drepturilor părților terțe – în cazul în care o solicitare încalcă drepturile și libertățile altor persoane vizate, ne rezervăm dreptul de a nu da curs respectivei cereri.

Drepturi vizate

 • Acces

Clienții noștri ne pot solicita următoarele:

 • Confirmarea din partea Veronic dacă prelucrează datele lor cu caracter personal
 • O copie a datelor cu caracter personal procesate
 • Informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cum ar fi la ce sunt folosite, cui sunt divulgate, cum sunt păstrate sau protejate.
 • Rectificare

Clienții noștri ne pot solicita folosind metodele de contact de mai sus să rectificăm sau să completăm datele cu caracter personal pe care le procesăm, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incorecte. Ne rezervăm dreptul de a verifica exactitatea datelor înainte de rectificare, în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar.

 • Ștergere

Clienții ne pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal în următoarele situații:

 • Acestea nu mai corespund scopurilor pentru care au fost colectate
 • Nu mai doriți să ne acordați consimțământul în privința colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
 • Ați obținut un drept legal de a vă opune
 • Avem obligația legală de a șterge datele cu caracter personal ale anumitor Clienți.

Nu suntem obligați să dăm curs cererii Clienților noștri de a șterge datele lor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.

 • Restricționarea prelucrării datelor

Clienții noștri ne pot solicita să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Acuratețea acestora este contestată și nu ne permite verificarea acurateții acesteia
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar Clientul nu dorește ca aceste date să fie șterse
 • Datele nu mai sunt necesare pentru scopul inițial pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau apăra un drept pe care îl are în instanță
 • Clientul și-a exprimat dreptul de a se opune prelucrării datelor, dar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este încă în desfășurare

Veronic poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în următoarele situații:

 • Avem consimțământul Clientului
 • Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Pentru a proteja drepturile Veronic sau a altor persoane juridice sau fizice vizate.
 • Portabilitatea datelor

Clienții ne pot solicita să le furnizăm datele cu caracter personal prelucrate într-un format structurat, așa cum îl utilizăm în mod curent. De asemenea, Clienții pot solicita ca datele lor cu caracter personal să fie portate către un alt operator autorizat de date, dar numai dacă:

 • Prelucrarea se face în baza consimțământului Clientului sau în baza unui contract încheiat cu acesta; și
 • Prelucrarea se face doar prin intermediul mijloacelor automate.
 • Opoziția

Clienții se pot opune oricând doresc, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim a Veronic, în cazul în care consideră că drepturile și libertățile acestora prevalează față de acest interes.

De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing, fără a invoca un motiv anume. În acest caz, vom înceta să prelucrăm datele cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil.

 • Luarea de decizii automate

Clienții pot solicita să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai dacă decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la acesta sau îl afectează în alt mod similar sau printr-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării de decizii automate în cazul în care ne este necesară pentru a derula sau a încheia un contract cu Clientul. De asemenea, nu se aplică în cazul în care se bazează pe consimțământul Clientului și este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru libertățile și drepturile Clientului.

 • Plângeri

Clienții noștri au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității competente sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a afecta dreptul Clienților noștri de a contacta autoritatea competentă oricând doresc, vă încurajăm să ne contactați în prelabil. Vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă ar putea apărea în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal pe cale amiabilă. Vezi politica de cookies.